Vergoeding & tarieven

Er zijn verschillende mogelijkheden voor vergoedingen dieetadvisering

Zorgverzekering
Dieetadvisering is voor  3 uur per kalenderjaar opgenomen in het basispakket. Dit betekent dat u minimaal 4 tot 6 afspraken vergoed krijgt. Houdt er wel rekening mee, dat deze vergoeding ten laste komt van het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering.Dit is niet van toepassing voor kinderen tot 18 jaar.  

Het kan zijn dat in een aanvullende verzekering ook uren diëtetiek zijn opgenomen. Dit staat vermeld in uw polisvoorwaarden.
Op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies kunt u ook nalezen welke zorgverzekering dieetadvisering heeft opgenomen in een aanvullend pakket.

De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief) echter  om voor vergoeding in aanmerking te komen kan u zorgverzekering om een verwijzing van een arts vragen.

Ketenzorg
Wanneer u onder de ketenzorg valt (Diabetes/COPD/CVRM) stuurt uw huisarts of praktijkondersteuner een (digitale) verwijzing naar ons. Dieetadvisering binnen de ketenzorg valt niet onder uw wettelijke eigen risico.

Wij werken samen met de volgende zorggroepen;
– Medrie  met link naar www.medrie.nl
– Thoon met link naar www.thoon.org
– HZD met link naar www.hzd.nu

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
De gecombineerde leefstijlinterventie richt zich op het verminderen van overgewicht en het bevorderen van een gezonde leefstijl. De GLI is opgenomen in de basisverzekering, uw wettelijke eigen risico is niet van toepassing.  Kijk voor meer informatie over de GLI op de pagina Gecombineerde leefstijlinterventie. 

Verantwoording van de behandeltijd
Naast het consult (gesprek met de diëtist) besteden wij tijd aan het individueel dieetadvies. Dit is  is de tijd die de diëtist besteed aan de analyse van voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens alsook  het opstellen van een persoonlijk advies. Meestal bent u hier niet bij aanwezig.  Het individueel dieetadvies is altijd een onderdeel van de behandeling door de diëtist.   

Tarieven 
(bij contracten met zorgverzekeraars gelden mogelijk andere tarieven)
Wanneer de kosten van uw behandeling niet  meer in rekening gebracht kunnen worden bij uw zorgverzekeraar is het tarief  €19,75 per kwartier. Bij huisbezoeken brengen wij een ‘uittoeslag’ in rekening, deze bedraagt € 25,00 per bezoek. Een eerst consult bestaande uit een intake, screening en advies is € 98,75,  vervolgafspraak (30 min )€ 39,50 en een vervolgafspraak (15 min), telefonisch of email consult of dieetverklaring belastingdienst        € 9,75. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond naar kwartieren. 

Verhinderd
Indien u niet kunt verschijnen op de afspraak dient u de diëtist hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen. (per telefoon of e-mail). Indien u de afspraak niet minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de diëtist de kosten van de desbetreffende afspraak bij u in rekening brengen. De zorgverzekeraar vergoed deze kosten niet.