Vergoeding & tarieven

VERGOEDING

Dieetadvisering is voor  3 uur per kalenderjaar opgenomen in het basispakket.
Dit betekent dat u minimaal 4 tot 6 afspraken vergoed krijgt.
Houdt er wel rekening mee, dat deze vergoeding ten laste komt van het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering.
Dit is niet van toepassing voor kinderen tot 18 jaar.  Het kan zijn dat in een aanvullende verzekering ook uren dietetiek zijn opgenomen. Dit staat vermeld in uw polisvoorwaarden.

Ketenzorg
Wanneer u onder de ketenzorg valt (Diabetes/COPD/CVRM) stuurt uw huisarts of praktijkondersteuner een (digitale) verwijzing naar ons. Dieetadvisering binnen de ketenzorg valt niet onder uw wettelijke eigen risico.

Wij werken samen met de volgende zorggroepen;
– medrie  met link naar www.medrie.nl
– thoon met link naar www.thoon.org
– HZD met link naar www.hzd.nu

Directe toegankelijkheid
De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter Let op: Bij sommige zorgverzekeraars (CZ en De Friesland) komt u alleen voor vergoeding in aanmerking als u wel een verwijsbrief heeft. Dit vindt u in de polis van uw zorgverzekeraar.

Verantwoording van de behandeltijd
Naast het consult (gesprek met de diëtist) besteden wij tijd aan het individueel dieetadvies. Dit is  is de tijd die de diëtist besteed aan de analyse van voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens alsook  het opstellen van een persoonlijk advies. Meestal bent u hier niet bij aanwezig.  Het individueel dieetadvies is altijd een onderdeel van de behandeling door de diëtist.   

Tarieven 2020
(bij contracten met zorgverzekeraars gelden mogelijk andere tarieven)
Wanneer de kosten van uw behandeling niet  meer in rekening gebracht kunnen worden bij uw bij uw zorgverzekeraar is het tarief € 17.50 per kwartier. Bij huisbezoeken brengen wij een ‘uittoeslag’ in rekening, deze bedraagt € 25,00 per bezoek. Een eerst consult bestaande uit een intake, screening en advies is gemiddeld € 87,50, vervolgafspraak (30 min) € 35,00, een telefonisch of email consult € 17.50. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond naar kwartieren. 

Verhinderd
Indien u niet kunt verschijnen op de afspraak dient u de diëtist hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen. (per telefoon of e-mail). Indien u de afspraak niet minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de diëtist de kosten van de desbetreffende afspraak bij u in rekening brengen. De zorgverzekeraar vergoed deze kosten niet. Indien u de afspraak afzegt en aangeeft de behandelingen te willen afsluiten, worden hiervoor administratie kosten in rekening gebracht.